Stigma 666 MY'23

Nowy model wersji

Zmiany są efektem rozmów z klientami i szukania odpowiedzi na pytanie; -szybciej czy ekonomiczniej?

Wszystkie wersje łodzi Stigma dotychczas zakładały pływanie w stanie wypornościowym. Z uwagi na niewielkie ilości dostępnej energii, zakładaliśmy pływanie z prędkościami marszowymi Fr=0,3 i maksymalnymi Fr=0,4 Podwodzie kadłuba było symetryczne z osią  na owrężu, co w sposób klasyczny obligowało do pływania dostojnie, spacerowo, i raczej powoli.

Nowy projekt, jest znacznie szybszy, ale także potrzebuje więcej energii.

Przy okazji powstała nowa aranżacja zabudowy. Łódź ma otwartą pawęż, aranżacja wnętrza bierze ten fakt pod uwagę i bardzo ułatwiono dostęp do kokpitu od strony rufy.,

Do nowej wersji proponujemy specjalnie zaprojektowany nowy silnik BLDC. Ma znacznie lepsza kulturę pracy.